Tarptautinė patirtis padeda praturtinti veiklas, keičia požiūrį, inicijuoja pokyčius

2019 metų rugsėjo mėnesį darželis pateikė paraišką Nacionalinei švietimo agentūrai  dalyvauti projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“, kuri skirta sukurti ir išbandyti pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelį. Įstaiga buvo atrinkta ir projektas yra sėkmingai vykdomas. Stažuotę privaloma atlikti pirmaisiais pedagogo darbo švietimo įstaigoje metais (Pedagogų rengimo reglamentas, 2018). Stažuotės tikslas – padėti pradedančiam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiam pedagogui užtikrinama metodinė ir dalykinė pagalba.

Pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina mūsų įstaiga, Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis (mentorė Janina Lukšienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė),  pirmus metus po studijų dirbanti ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Justina Jakovleva  ir Vilniaus kolegija (vadovė dr. Vitalija Gražienė, Edukologijos katedros docentė).

Viena iš projektų veiklų  – dalyvių stažuotė į Italiją. Stažuotėje  Pisos mieste, dalyvavo ir mūsų įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Lukšienė. Stažuotės tikslas  – sudaryti sąlygas pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelio kūrimo komandos dalyviams susipažinti ir panaudoti gerąją Italijos mokytojų rengimo, mentorystės pradedantiesiems mokytojams patirtį kuriant Lietuvos pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelį.

Šios stažuotės metu susipažinta su pradedančiųjų mokytojų pedagoginių stažuočių įgyvendinimo ypatumais, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo aspektais ugdymo bendruomenėje ir bendra švietimo sistema šalyje, įgyta galimybė pasinaudoti Italijos praktika ir patirtimi,  kuriant pradedančiųjų mokytojų pagalbos modelį sėkmingam darbui ugdymo įstaigoje.