Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis turės naują priestatą

Darželyje prasidėjo statybos darbai. 

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, šiuo metu įgyvendinamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą didinantys projektas: Pagirių vaikų darželio „Pelėdžiukas“ 100 vietų priestato įrengimas. Bus įsteigtos 2 darželio grupės po 20 vaikų ir 4 lopšelio grupės po 15 vaikų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Naujame projekte ypatingas dėmesys yra skiriamas esamų darželio patalpų optimizavimui ir užtikrinimui, kad tiek esamos, tiek naujai kuriamos erdvės pilnai funkcionuotų, papildytų, būtų maksimaliai naudojamos. Erdvios bendrosios zonos žaisti, langai iki žemės, leidžiantys stebėti gamtą, galimybė veikti vis kitoje erdvėje, jas keičiant  – visa tai sukurs kokybišką lopšelio ir darželio aplinką, kurioje augs smalsūs, žingeidūs, kūrybiški vaikai.

Bendra projekto vertė siekia virš 1 mln. eurų: iš Europos regioninės os plėtros fondo skirta 229 tūkst. eurų, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 20 tūkst. eurų ir likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Darbų pradžia –  2019m. lapkričio mėn.

Numatoma pabaiga – 2020 m. gruodžio mėn.