PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2022“

Nuo vasario 1d. prasidėjęs  aštuntasis „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNIŲ“ sezonas jau įgauna pagreitį. Šiame projekte jau dalyvauja  426 ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. Žaidynių organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA). Projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finansuoja LTOK, esant galimybei bus panaudotas fondų suteiktas finansavimas projektui.

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslas – didinti (1-7 m) vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas.

Uždaviniai:

  • Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį raštingumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.
  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti Lietuvos  mažųjų žaidynių bendruomenę,  orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Projektas vykdomas III etapais.

  • Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už pamokėlių turinį atsako projekto organizatoriai (RIUKKPA, LTOK)
  • Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už festivalio programą atsako festivalių įstaigose organizatoriai.
  • Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai (2016 m. gimimo) ir 2 pedagogai. Festivaliai vyks didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Už dalyvių atvykimą į festivalius atsakinga įstaigos bendruomenė.

Mūsų įstaigos projekto koordinatorės yra: ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja I. Paškevičienė ir judesio korekcijos mokytoja A. Čiemerys. Projekto I etape dalyvauja 135 ugdytiniai.