Laisvos darbo vietos

ETATAS PAREIGYBĖ
0,5 Logopedas
2 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas