PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

VILNIAUS R. PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ LOPŠELIO – DARŽELIO

STRUKTŪRA IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

DARBUOTOJAI
Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2
Ūkio vedėjas 1,5
Sekretorius 1,5
Logopedas 2
Specialusis pedagogas (judesio korekcijos mokytojas) 1
Socialinis pedagogas 1
Psichologas 1
Meninio ugdymo mokytojas 1,5
Mokytojas dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 3
Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio  ugdymo programą 25,75
Mokytojo padėjėjas 17 + 3 (su spec.poreik.)
Vyr. Vyrėjas 1
Virėjas 4
Einamojo remonto darbininkas 1,75
Pagalbinis darbininkas 4
Sandėlininkas 1,5
Skalbėjas 0,15
Sargas 3
Valytojas 2
Kiemsargis 1
Iš viso: 79,65 et.