Vizija, Misija, Prioritetai

VIZIJA

  • Atvira ir šiuolaikiška ugdymo įstaiga gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius.

MISIJA

  • Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

PRIORITETAI

  • Vaiko sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
  • Darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos tobulinimas.
  • Pedagogų ir tėvų partnerystės užtikrinimas.
  • Darželio materialinės bazės gerinimas ir atnaujinimas.