Vizija, Misija, Prioritetai

MOKYKLOS VIZIJA
 
Moderni, saugi, humanizmo idėjomis pagrįsta ir nuolat besimokanti ikimokyklinė įstaiga, kurianti inovatyvų ugdymo turinį ir aplinkas bei ugdymo kokybę, telkianti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui.
 
MOKYKLOS MISIJA 
 
Teikti 2–7 metų amžiaus Pagirių apylinkės vaikams ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymosi procese. Puoselėti kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, poreikius ir kompetencijas, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai. Suburti įstaigos bendruomenę užtikrinančią švietimo prioritetų įgyvendinimą, šeimos lūkesčių patenkinimą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Darželio bendruomenę vienija demokratinės ir humanistinės vertybės: asmens individualumo pripažinimas, vaikų kultūros puoselėjimas, pasitikėjimas, atsakomybė, tolerancija, atvirumas ir inovatyvumas, lyderystė ir komandinis darbas. Laikomasi principinės nuostatos, kad vaikystė yra savaiminė vertybė. „Vaikams privalome duoti du dalykus– šaknis ir sparnus“ (Hodding Carter).