Informacija tėvams

Žaislų sauga

http://www.vvtat.lt/data/public/uploads/2020/09/rekomendacijos-darzeliams-teveliams-globejams.pdf

Psichologo patarimai: vaiko dienos režimas vasarą ir po jos

Vaiko dienos režimas vasarą ir po jos…

 

Dėl vaikų priėmimo

 

Užmokestis už darželį

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas ir pakeitimas.

Dėl mokesčio už darželį karantino metu

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. T3-279, nustatyta, kada nemokamas mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą.

8 punkte reglamentuota, kad tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už
šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio
ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos.

13. 10. punkte nustatyta, kad kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl karantino ar
paskelbus epidemiją, tėvai, už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nemoka mokesčio už vaiko maitinimą.

 

Prašymų formos

Maitinimo organizavimas