Sveikatą stiprinanti mokykla

Norime pasidžiaugti, kad mūsų darželis buvo vertintas ir pripažintas Lietuvos sveikatą stiprinančia mokykla!
Mūsų sveikatą stiprinančios programos “Girinuko sveikatos mokyklėlė” tikslas – bendromis įstaigos personalo ir tėvų pastangomis kurti integruotą ir vieningą
sveikatos stiprinimo programą, kurioje stiprinama vaikų darželio bendruomenės narių fizinė, psichologinė, socialinė sveikata, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kuriama sveikatai palanki ugdymo įstaigos aplinka.
Programos prioritetai – visų bendruomenės narių įsitraukimas kuriant sveikatos stiprinimo programą: jos planavimą ir įgyvendinimą bei vertinimą.
Uždaviniai: 
 • Ugdyti darželio ugdytinių sveikos gyvensenos, higienos, mitybos ir judėjimo įpročius bei gebėjimus.
 • Kurti saugią, sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir įrengiant naujas fizinį aktyvumą skatinančias bei lavinančias erdves.
 • Siekti geranoriško bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo ir skatinti įsitraukimą į vykdomos programos įgyvendinimą.
 • Kurti bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, užtikrinančią higienos reikalavimus.
 • Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų.

PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ VAIKŲ DARŽELIO SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA “GIRINUKO SVEIKATOS MOKYKLĖLĖ“ 2021-2025 METAI – Parsisiųsti Adobe PDF formate

Sveikatos stiprinimo veiklas vykdanti darbo grupė:
 • Alina Čemierys – judesio korekcijos mokytoja;
 • Ilona Paškevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silvija Leknickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Butkienė  – socialinė pedagogė;
 • Teresa Svirskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Alina Chaninovič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Janina Lukšienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Olga Karpovič – logopedė;
 • Jurgita Laurinavičienė – psichologė.