ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta judesio korekcijos mokytoja Alina Čemierys.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina įstaigoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūną – judesio korekcijos mokytoją Aliną Čemierys, tel. (8 5) 26 05 595, el.p. alinaczem@gmail.com, Šiltnamių g. 6, Pagiriai,Vilniaus r.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS:

DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTAI:

 

NUORODOS APIE DUOMENŲ APSAUGĄ: