Vizija, Misija, Prioritetai

MOKYKLOS VIZIJA

 

Moderni, saugi, humanizmo idėjomis pagrįsta ir nuolat besimokanti ikimokyklinė įstaiga, kurianti inovatyvų ugdymo turinį ir aplinkas bei ugdymo kokybę, telkianti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui.

 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Teikti 2–7 metų amžiaus Pagirių apylinkės vaikams ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymosi procese. Puoselėti kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, poreikius ir kompetencijas, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai. Suburti įstaigos bendruomenę užtikrinančią švietimo prioritetų įgyvendinimą, šeimos lūkesčių patenkinimą.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 

Darželio bendruomenę vienija demokratinės ir humanistinės vertybės: asmens individualumo pripažinimas, vaikų kultūros puoselėjimas, pasitikėjimas, atsakomybė, tolerancija, atvirumas ir inovatyvumas, lyderystė ir komandinis darbas. Laikomasi principinės nuostatos, kad vaikystė yra savaiminė vertybė.

Vaikams privalome duoti du dalykus– šaknis ir sparnus“ (Hodding Carter).