Istorija

Vilniaus rajone, šalia senojo Pagirių kaimo, nuo 1971 m. kūrėsi didžiausio Pabaltijyje Vilniaus šiltnamių kombinato darbuotojų gyvenvietė. Vienas po kito kilo daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeniniai pastatai.

 

1975 m. kovo 25 dieną duris atvėrė Vilniaus šiltnamių kombinato 4 grupių lopšelis- darželis, skirtas įmonėje dirbančių tėvų vaikams. Plėtėsi gyvenvietė, augo gyventojų skaičius.

 

Šiltnamių kombinato direktoriaus G. Morkūno rūpesčiu, šalia vaizdingo pušyno, buvo pradėtas statyti naujas lopšelis-darželis.

 

1982 m. rugsėjo17 d. buvo atidarytas 12 grupių lopšelis-darželis. Darželyje ugdymas buvo vykdomas lietuvių ir rusų kalbomis.

 

Mažėjant vaikų skaičiui, buvo plečiamos galimybės įvairesnei vaikų veiklai. Vietoj uždarytos lopšelio grupės įrengta sporto salė, valgomasis, judesio korekcijos ir logopedo kabinetai.

 

1990 m. ugdymas vyko lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.

 

1992 m. balandžio 1 d. LR Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajone potvarkiu Nr. 417 Pagirių vaikų darželis buvo perduotas Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriui.

 

Nuo 1993 m. darželyje jau nebebuvo ugdymo rusų kalba.

 

1997 m. įstaigai suteiktas Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio vardas.

 

Augantis vaikų skaičius Pagirių apylinkėje didina paklausą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugoms. Užtikrinant jų prieinamumą, 2021 m. spalio mėnesį atidarytas naujas modernus įstaigos priestatas. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2021 m. lapkričio 1d. pakeista Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio vidaus struktūra į Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelį-darželį, įsteigiant 6 naujas grupes. Šiuo metu mūsų ikimokyklinė įstaiga yra didžiausia Vilniaus rajone. Įstaigą lanko 310 vaikų iš Pagirių apylinkių, veikia 17 įvairaus amžiaus vaikų grupės: 10 ikimokyklinio amžiaus (3-5 m.), 3 priešmokyklinio ugdymo (6-7 m.), 4 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės (1,5-2 m.).

 

Ugdymas vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis.

 

Daug dėmesio įstaigoje skiriama vaikų visuminio ugdymo kokybei,  saugios gyvensenos sąlygų sudarymui bei sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimui .

 

Tai įgyvendinti padėjo 2006 – 2008 m. įstaigos dalyvavimas projekte „FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami“ (EQUAL programa).

 

Projektu siekta stiprinti šeimos narių ryšį, kurti kompleksinę pagalbą šeimoms ir siekti, kad darbo pajamos vyrautų šeimos biudžete.

 

2012 metais mūsų vaikų darželis buvo vienas pirmųjų darželių Lietuvoje, prisijungęs prie tarptautinio projekto „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say Hello to the World“), kuris ir dabar vyksta ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje (pvz., Gambijoje, Brazilijoje). Šio projekto organizatorius yra FINI institutas, esantis Slovėnijoje. Projekto tikslas – kurti tolerantišką vaikų darželį, mažinant netoleranciją ir nusistovėjusius stereotipus kitų tautų ir kultūrų atžvilgiu.

 

Būtent atvirumas ir tolerancija kitoms pasaulėžiūroms yra viena iš Pagirių „Pelėdžiuko“ vertybių.

 

Lopšelyje-darželyje organizuojami įvairūs renginiai: seminarai, konkursai, viktorinos, svečių dienos, koncertai; ugdytinių, mokytojų ir šeimų kūrybinių darbų parodos. Vyksta sporto varžybos, estafetės, meno ir sporto šventės, kuriose dalyvauja ir šeimos. Švenčiamos visos kalendorinės, mokslo metų pradžios ir pabaigos šventės, minimos atmintinos dienos, vyksta „Gerumo savaitės“ renginiai Pagirių bendruomenei, ekskursijos. Nuolat stipriname ryšius su bendradarbiaujančiomis įstaigomis ir įmonėmis, dalyvaujame pedagoginėse konferencijose, seminaruose, dalinamės patirtimi, vedame atviras veiklas miesto ir rajono pedagogams.