Saulutės

„Saulutės“.  Šios grupės gyventojai – 3 metų amžiaus vaikai, kurie ugdomi lenkų kalba. Žinome, kad šio amžiaus vaikams svarbus saugumo jausmas ir kuo sėkmingesnė adaptacija, todėl siekiame kuo daugiau komunikuoti, bendradarbiauti su vaikais ir jų tėveliais. Ugdymo procese atsižvelgsime į vaiko individualumą, jų poreikių tenkinimą, tėvų prašymus. Tenkinant ankstyvojo amžiaus vaikų emocinius, judėjimo ir pažinimo poreikius, ugdysime: bendravimo, pažinimo, kalbos, judėjimo, žaidimo, kūrybiškumo ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius. Didelį dėmesį skirsime smalsumą skatinantiems vaikų atradimams, spontaniškai kūrybai bei ugdymo turinio įvairovei. Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Teresa Svirskaja ir Dorota Lukša, mokytojų padėjėja – Nataša Paulauskienė.