Laisvos darbo vietos

Besiplečiantis Vilniaus r. Pagirių “Pelėdžiuko” vaikų darželis ieško naujų kolektyvo narių! Naujai pastatytame darželio korpuse kuriasi ikimokyklinio ir ankstyvojo ugdymo amžiaus grupės. Kviečiame prisijungti ikimokyklinio ugdymo pedagogus, logopedą, socialinį pedagogą. Prisidėkite prie motyvuoto, aktyvaus, bendruomeniško, linksmo ir jaunatviško kolektyvo, ugdančio mažuosius pasaulio gyventojus! Kartu mes organizuosime ugdymo procesą, bendradarbiausime su vaikų tėveliais, planuosime renginius ir įgyvendinsime įvairias veiklas grupėje bei visame darželyje.

Jeigu turite pedagoginį išsilavinimą, mylite vaikus ir norite augti kartu su jais, rašykite mums el.paštu: darzelis.peledziukas@gmail.com
Taip pat ieškome ir einamojo remonto darbuotojo darbui 0,5 etato.
————————————————————————————————————

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 7 p., prašome patalpinti darželio internetinėje svetainėje šio turinio skelbimą:

 

„Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis.

Pareigybė: Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio direktorius.

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę https://www.vrsa.lt/go.php/Priemimas-i-valstybes-tarnyba60388503179 2021 m. rugpjūčio 4 d.

Pretendentų atrankos data 2021 m. gruodžio 6 d.“.