PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

VILNIAUS R. PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ VAIKŲ DARŽELIS

STRUKTŪRA IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

DARBUOTOJAI
Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1
Ūkio vedėjas 1
Sekretorius 1
Logopedas 1,5
Specialusis pedagogas (judesio korekcijos mokytojas) 1
Socialinis pedagogas 0,75
Psichologas 0,25
Meninio ugdymo mokytojas 1
Mokytojas dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 4
Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio  ugdymo programą 14,25
Mokytojo padėjėjas 11
Vyr. Vyrėjas 1
Virėjas 2
Einamojo remonto darbininkas 1,25
Pagalbinis darbininkas 2
Sandėlininkas 1
Skalbėjas 0,15
Sargas 2
Valytojas 1
Kiemsargis 1
Iš viso: 49,15