Norime pasidžiaugti, kad mūsų darželis prisijungė prie Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo! 

Norime pasidžiaugti, kad mūsų darželis prisijungė prie Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo!
Mūsų sveikatą stiprinančios programos “Girinuko sveikatos mokyklėlė” tikslas – bendromis įstaigos personalo ir tėvų pastangomis kurti integruotą ir vieningą
sveikatos stiprinimo programą, kurioje stiprinama vaikų darželio bendruomenės narių fizinė, psichologinė, socialinė sveikata, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kuriama sveikatai palanki ugdymo įstaigos aplinka.
Programos prioritetai – visų bendruomenės narių įsitraukimas kuriant sveikatos stiprinimo programą: jos planavimą ir įgyvendinimą bei vertinimą.
Uždaviniai: 
  • Ugdyti darželio ugdytinių sveikos gyvensenos, higienos, mitybos ir judėjimo įpročius bei gebėjimus.
  • Kurti saugią, sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir įrengiant naujas fizinį aktyvumą skatinančias bei lavinančias erdves.
  • Siekti geranoriško bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo ir skatinti įsitraukimą į vykdomos programos įgyvendinimą.
  • Kurti bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, užtikrinančią higienos reikalavimus.
  • Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų.