Keitėsi mūsų įstaigos pavadinimas

Nuo šiol įstaiga yra:
Vilniaus r. Pagirių “Pelėdžiuko” lopšelis-darželis
https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/14226