Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

 

     Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wykonuje projekty i zadania zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadaniem  jej jest podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie języka polskiego oraz promocja polskiej kultury i tradycji narodowych, a co za tym idzie również tworzenie pozytywnego wizerunku Polski. Celem działania Fundacji jest poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Polaków żyjących poza granicami kraju oraz pogłębianie więzi pomiędzy nimi, a innymi środowiskami narodowymi oraz angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do niesienia pomocy Polakom na Wschodzie. 

W ramach projektu Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 przedszkole ,,Pelėdžiukas” w Pogirach otrzymuje dotacje, które są przeznaczone na wykonanie zadań obejmujących:

  • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych;
  • zakup wyposażenia gabinetów logopedycznych ;
  • zakup akcesoriów sportowych;
  • zakup wyposażenia uzupełniającego do sal przedszkolnych;
  • zakup elementów wyposażenia przedszkolnych placów zabaw.

 

W tym roku dofinansowanie z projektu zostało wykorzystane na wzbogacenie  nowo otworzonych grup z polskim językiem nauczanie:  wyposażeniem uzupełniającym grupę przedszkola, zabawkami i materiałami edukacyjnymi stymulującymi rozwój psychomotoryczny u dzieci.