Gruodžio 7 d. lenkų ugdoma kalba “Lapiukų”, “Ežiukų” ir “Kaštonų” grupėms buvo ypatinga

Gruodžio 7 d. lenkų ugdoma kalba “Lapiukų”, “Ežiukų” ir “Kaštonų”
grupėms buvo ypatinga. Ryte vaikai sugūžėję į sale – nustebo. Kas? Kur? Kodėl?
Šventinė nuotaika tvyrojo aplink – norėjosi šokti, žaisti, giedoti giesmes. Paslaptis
išaiškėjo netrukus, kai kažkas pasibeldė į duris. Kas? Nieko nėra. Pribėgę prie
lango, pamatė šv. Mikalojų. Tai jis beldėsi, o paskui žvilgčiojo pro langą į vidų,
džiaugėsi vaikų nuotaikomis, mojavo ir paslaptingai išnyko, palikęs savo pėdsakus
− laišką ir saldžias dovanėles. Šventinė diena tęsėsi, vaikai ruošėsi šv. Kalėdoms –
puošė grupių erdves, rašė atvirukus vienišiems žmonėms, prisiminė tuos, kuriems
šiandien sunku, šalta ir liūdna. Tokios užduotėlės vaikams įprasmina gražiausių
metų švenčių laukimą.