PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ LOPŠELIO – DARŽELIO 40-ASIS GIMTADIENIS