Sveiki atvykę į

Pagirių „Pelėdžiuko" lopšelį-darželį

PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ LOPŠELIO – DARŽELIO 40-ASIS GIMTADIENIS

Sausio 13-osios išvakarėse darželyje-lopšelyje Pelėdžiukas sužibo laisvės laužo liepsna

Sausio 13-osios išvakarėse darželyje-lopšelyje Pelėdžiukas sužibo laisvės laužo liepsna, kviečianti […]

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

                  „Projekt […]

Apie mus

Antraštė
Apie mus

Darželį lanko apie 200 vaikų nuo 2,5 iki 7 metų. Vaikų ugdymą organizuojame pagal autorinę Pagirių „Pelėdžiuko“ darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės giraitė“ ir „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Ugdymo turinį papildome ir pagiliname vykdydami grupių projektus ir integruodami darželio specialistų (meninio ugdymo mokytojo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo, psichologo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos specialisto) parengtas programas vaikų sveikatos stiprinimo, ekologinio, socialinio – emocinio, pilietiškumo ir kalbos ugdymo bei turtinimo klausimais.

Galerija

Antraštė