Sveiki atvykę į

Pagirių „Pelėdžiuko" vaikų darželį

Keitėsi mūsų įstaigos pavadinimas

Nuo šiol įstaiga yra: Vilniaus r. Pagirių “Pelėdžiuko” lopšelis-darželis https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/14226

STEBUKLINGOS ŠV. KALĖDOS

Stebuklingas, jausmingas Šv. Kalėdų laukimas mūsų kiemelyje. Angeliški vaikų balsai, […]

Kalėdų seneli, tu atėjai!!!

Apie mus

Antraštė
Apie mus

Darželį lanko apie 200 vaikų nuo 2,5 iki 7 metų. Vaikų ugdymą organizuojame pagal autorinę Pagirių „Pelėdžiuko“ darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės giraitė“ ir „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Ugdymo turinį papildome ir pagiliname vykdydami grupių projektus ir integruodami darželio specialistų (meninio ugdymo mokytojo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo, psichologo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos specialisto) parengtas programas vaikų sveikatos stiprinimo, ekologinio, socialinio – emocinio, pilietiškumo ir kalbos ugdymo bei turtinimo klausimais.

Galerija

Antraštė